27 Jun 2013

buried in water

loš je period. ubijam se ima već tri sedmice. na novim sam tabletama, ali mislim da ne djeluju. nema ništa novo izuzev da sam nakon gotovo dvadeset godina drugačije počela pisati slovo a. malo. pisano. ma, jest, kao u školi. ne mogu se truditi. kako si ti? o, već mrtva?! rodila se.